เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ติดตามเราบน FACEBOOK

โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา

           มูลนิธิธรรมทัสสี เกิดขึ้นจากมโนปณิธานอันตั้งมั่นในการเผยแผ่พุทธศาสนาของอาจารย์ ดร.พระมหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙ ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เพื่อเป็นองค์กรด้านสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและพุทธศาสนา โดยการเป็นองค์กร หลักในการให้การอุปถัมภ์สร้างวัดป่าธรรมทัสสี ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

           มูลนิธิธรรมทัสสี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ตรงกับปีค.ศ.๒๐๑๓ ซึ่งตรงกันวันคล้ายวันเกิดของ ท่านอาจารย์ดร.พระมหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา โดยท่านได้ให้ดำริว่า อยากเห็นวันเกิดเป็นวันที่มีค่า วันที่ได้ถือ กำเนิดมา อยากให้เป็นวันที่ถือกำเนิดองค์กรการกุศลเพื่อทำงานรับใช้พุทธศาสนา ต่อมา ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างเป็นทางการ จากนายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตามทะเบียนเลขที่ บร.๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยมีสำนักงาน ใหญ่มูลนิธิตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านพระอาจารย์ โดยมี ดร.พระมหานงค์  สุมงฺคโล (อับไพ) ป.ธ.๙  เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ

25 กรกฎาคม 2557 เวลา 02:04:02 น.
watpadhammatassi watpadhammatassi
Copyright : 2013 www.dhammatassi.org
Design & Developer By Cw.in.th